עמ"נ (ת"א) 21673-02-17 Ivchenko נ' רשות האוכלוסין וההגירה (27.3.2017)

בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעד זמני למניעת גירושו מישראל של אזרח אוקראינה, שבקשתו למקלט נדחתה על ידי משרד הפנים ועררו נדחה על ידי בית הדין לעררים.

המערער נכנס לישראל באשרת תייר, ולאחר בואו לישראל ביקש מקלט וטען שגילה כי רשויות אוקראינה מבקשות לגייסו לצבא. בית המשפט קבע שאין מקום למתן סעד זמני משום שפסק דינו של בית הדין לעררים מבוסס היטב וסיכויי הערעור אינם גבוהים. זאת משום שרצונו של המערער להימנע מגיוס לצבא אינו מקים חשש לחייו או לחירותו ואינו מקים עילה לפי האמנה בדבר מעמדם של פליטים.