עמ"נ (ת"א) 12590-09-19 א.א. נ' רשות האוכלוסין וההגירה (12.9.2019)

בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעד זמני בערעור על החלטת בית הדין לעררים, שבמסגרתה התבקש שחרורם ממשמורת של אם אזרחית גאנה ובנה בן ה-11 שנולד בישראל, אך הורה שלא לגרשם עד להכרעה בערעור.

בית המשפט עמד על כך שבקשת מקלט של המערערת נדחתה, ושדחיית הבקשה אושרה על ידי בית המשפט בפסק דין משנת 2013. עוד צוין שבתחילת שנת 2019 המערערת נעצרה ושוחררה ממשמורת, לאור לימודי בנה בבית ספר יסודי בישראל, תוך התניית השחרור ביציאתה מישראל עד תחילת חודש יולי 2019. לאחר שלא יצאה את הארץ, המערערת ובנה נעצרו בחודש אוגוסט 2019. ערר שהוגש נגד הרחקתם מישראל, והתבסס על הנזק שייגרם לבנה של המערערת אם יורחק מישראל – הן בשל הפגיעה בהתפתחותו הלימודית והנפשית והן בשל ניתוק הקשר עם בן זוגה הישראלי של האם – נדחה על ידי בית  הדין לעררים.

בית המשפט קבע שמאזן הנוחות נוטה לטובת המערערים, השוהים שנים רבות בישראל, ולכן אין להרחיקם עד להכרעה בערעור, שיישמע בדחיפות. עם זאת נקבע שנוכח הפרת התחייבות המערערת לצאת מהארץ במועד שנקבע, אין מקום לשחרור המערערים ממשמורת עד להכרעה בערעור.