עמ"נ (י-ם) 20776-12-16 קוצ'טוב נ' רשות האוכלוסין וההגירה (3.4.2017)

בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על החלטת בית הדין לעררים בעניין החלטת משרד הפנים לדחות בקשה להסדרת מעמדו של אזרח אוקראינה מכוח זוגיות עם אזרחית ישראל בשל עברו הפלילי.

המערער נדון באוקראינה למאסר לתקופה של 10 שנים בגין עבירת אלימות שבמהלכה נהרג אדם. מאז שנת 1998 הוא נשוי למערערת, שהיא אזרחית ישראל, ולשניים בן משותף. האם והבן חיים בישראל, והאב מתגורר באוקראינה ומבקש לקבל מעמד מכוח הזוגיות עם המערערת, ולהתגורר עם משפחתו בישראל. עתירה לבג"ץ שהוגשה בשנת 2007 נדחתה בשנת 2008, כשבג"ץ קבע כי נוכח העבירה שבה המערער הורשע, ההחלטה שלא לאפשר לו לקבל מעמד בישראל אינה בלתי סבירה.

בית המשפט קבע שנוכח העובדה שחלף זמן רב מאז בוצעה העבירה, היותה עבירה יחידה, העובדה שמאז שחרורו של העותר מבית הסוהר בשנת 2003 הוא חי חיים נורמטיביים וחלוף פרק זמן ממושך מאז ניתן פסק הדין בבג"ץ, שגם במהלכו המערערים נותרו בקשר זוגי והמערער לא עבר עבירות נוספות, היה על משרד הפנים להתייחס לשיקולים אלה בהחלטתו, אך הוא לא נתן להם משקל.

לפיכך, בית הדין קיבל את הערעור, קבע שהחלטת בית הדין מבוטלת, הורה למשרד הפנים לשקול את הבקשה ולתת משקל למכלול השיקולים, וקבע שלמערער ייערך ראיון ושלצורכו יותר לו להיכנס לישראל.