עת"ם 41136-12-15 אלדין נ' משרד הפנים (21.12.2015)

בית המשפט המחוזי בחיפה (השופט רון שפירא) דחה על הסף עתירה נגד הוראת שהייה במתקן "חולות". בפסק הדין צוין, כי בית המשפט נתקל בעתירות רבות נגד הוראות שהייה שנכתבו בצורת "העתק-הדבק" עם קורות חיים ותאריכי לידה זהים. בית המשפט ציין כי אוכלוסיית מגישי העתירות נגד הוראות שהייה במתקן "חולות" היא אוכלוסייה מוחלשת, דלת אמצעים וחסרת שליטה בשפה העברית, וכי ראוי שעורכי דין המייצגים אוכלוסייה זו יקפידו במסמכים המוגשים לבית המשפט.

בית המשפט מחק את העתירה וקבע כי העותר יוכל להגיש עתירה חדשה, ערוכה כחוק, וכי במידה שיעשה כן, האגרה ששילם בעת בעתירה הנוכחית תיזקף לזכותו בעתירה החדשה.