עת"מ (ב"ש) 28040-02-15 היילה סמרה נ' משרד הפנים (2.3.2015), השופטת שרה דברת.

אזרח אריתריאה שנכנס לישראל בחודש יולי 2007 והחזיק ברישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל. לפי טענתו של העותר הוא הוחזק בכלא באריתריאה ועבר התעללת ועינויים משום שהואשם שסייע לאחיו לברוח מאריתריאה. לאחר שעזב את אריתריאה הוחזק בסיני ועבר התעללות שם עד שמשפחתו שילמה כופר של 5,000 דולר, ובעתירה נטען שהוא מצוי בהליך מתקדם לקבלת מעמד בקנדה. העותר גם טען שהגיש בקשה למקלט בישראל, אך משרד הפנים מכחיש שהוגשה בקשה כזו.

בית המשפט דחה את הבקשה לצו ביניים לעיכוב ההתייצבות בחולות. נקבע שלא הוכח שהעותר הוא קורבן סחר בבני אדם; שהעתירה הוגשה ארבעה ימים לפני מועד ההתייצבות הנדרש ולכן הוגשה בשיהוי; שהטענות החוקתיות בעניין התיקון לחוק למניעת הסתננות יידונו בעתירה התלויה ועומדת בבג"ץ; שהעותר לא הצביע על נזק שייגרם לו אם יועבר לחולות מעבר לטענות הכלליות הנוגעות להשמת אנשים במתקן; ושהעותר עשה דין לעצמו כשלא התייצב במתקן.