עת"מ 64838-02-15 עבדאללה נ' משרד הפנים (1.4.2015), השופטת חני סלוטקי.

בית המשפט מקבל עתירה שהוגשה ע"י עו"ד גיא ברנד כנגד הוראת שהייה, וקובע כי אין זה סביר לשלוח לחולות את מי שהקושי להרחיקו נובע מסכנה לחייו, כגון תושבי חבל דרפור. בהתייחס לקריטריונים, נקבע כי קריטריון הוותק אינו עומד במטרת החוק למנוע השתקעות, וכי הפגיעה במי שכבר שחי בישראל מזה שנים כבדה יותר. באשר לנוהל הוצאת הוראות שהייה, נקבע כי ראוי היה שיירשם בו כי לא תוצא הוראת שהייה למי שהגיש בקשת מקלט בטרם זומן לשימוע. לטובת העותר נפסקו הוצאות בסך 5,000 ₪.