ערר (י-ם) 5591-18 פלוני נ' משרד הפנים (7.1.2019)

בית הדין לעררים קיבל ערר שהגישה האגודה לזכויות האזרח בשם תושבת ארעית ובנה הקטין.

משרד הפנים סירב לתת רישיון ישיבה מסוג א/5 לקטין שנולד לאם בעלת רישיון ישיבה מסוג א/5. לטענת משרד הפנים תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל, תשל"ד-1974, הקובעת כי ילד שנולד בישראל ולא חל עליו חוק השבות יהיה מעמדו כמעמד הוריו, חלה רק על תושבי קבע.

בית הדין קבע כי פרשנותו של משרד הפנים לתקנה היא שגויה, וכי תקנה 12 חלה גם במקרים, שבהם להורה מעמד שאינו מעמד קבע. בין השאר נקבע שפרשנות משרד הפנים מנוגדת לעקרון טובת הילד.

בית הדין הורה למשרד הפנים לקבוע בתוך 90 ימים נוהל ייעודי שיעסוק במתן מעמד לילד שנולד בישראל ושאחד מהוריו הוא תושב ארעי או לחלופין לתקן את הנוהל הקיים, כך שיתייחס לעניין זה.