ערר (ב"ש) 2565-20 יצחק נ' משרד הפנים (21.2.2021)

בית הדין לעררים קיבל את עררו של אזרח סודן, והורה למשרד הפנים לשקול מחדש את בקשתו לשדרוג מעמדו לתושבות קבע.

העורר, אזרח סודן, קיבל בשנת 2015 רישיון ישיבה מסוג א/5 בהתאם להחלטת שר הפנים משנת 2007 לתת מעמד לכ-600 מבקשי מקלט מחבל דרפור. בשנת 2019 העורר הגיש בקשה לשדרוג מעמדו לתושבות קבע, וזו נדחתה על ידי משרד הפנים. בין השאר נטען על ידי משרד הפנים כי המעמד שניתן לעורר הוא מעמד מטעמים הומניטריים ולא מעמד מכוח היותו פליט.

בית הדין עמד על כך שבמסגרת פסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט העליון, נקבע כי תושבי דרפור שניתן להם מעמד מכוח החלטת שר הפנים משנת 2007 הוכרו כפליטים. בהתאם, בית הדין פסק שקביעתו של משרד הפנים לפיה העורר אינו פליט אינה נכונה, ואף פסק שנוהל הטיפול במבקשי מקלט אינו שולל את זכותו של מי שהוכר כפליט לבקש את שדרוג מעמדו.

בהתאם, בית הדין הורה על החזרת התיק למשרד הפנים לשם מתן החלטה חדשה ומנומקת בטענות העורר בדבר קיום טעמים הומניטריים המצדיקים לתת לו תושבות קבע, וזאת לאחר שיתאפשר לעורר להגיש ראיות חדשות התומכות בבקשתו.