ערר (ת"א) 2107-19 פוגמייב נ' משרד הפנים (27.3.2019)

בית הדין לעררים קיבל ערר של אזרחית אוקראינה ובנה שנולד בישראל, הורה למשרד הפנים לבחון את בקשתם למעמד מטעמים הומניטריים, אף על פי שאין בידיהם דרכונים תקפים, והורה על שחרורם ממשמורת.

העוררת נכנסה לישראל באשרת תייר בשנת 1999 ונשארה בה לאחר פקיעת רישיון הישיבה. בשנת 2000 בנה נולד בישראל ומאז הם שוהים במדינה, כשהבן פוקד את מערכת החינוך הישראלית.

בחודש פברואר 2019 שני העוררים נעצרו והוצאו נגדם צווי הרחקה ומשמורת. מספר ימים לאחר מעצרם השניים הגישו בקשה למעמד מטעמים הומניטריים, שנדחתה על הסף משום שאין בידי העוררים דרכונים תקפים, וערר פנימי שהוגש נדחה מאותם טעמים.

בית הדין קבע שאף על פי שנהלי משרד הפנים מחייבים להציג דרכון תקף כתנאי לטיפול בבקשה למעמד מטעמים הומניטריים, הרי שמוטלת על משרד הפנים חובה לבחון בכל מקרה האם קיימת הצדקה לחרוג מהוראות הנוהל. בית הדין קבע שסילוק על הסף של בקשת העוררים הנמצאים שני עשורים בישראל, כאשר העורר נולד בישראל ומעולם לא היה באוקראינה, אינה סבירה, וכי בנסיבות העניין היה על משרד הפנים לחרוג מנהליו ולשקול את הבקשה לגופה.

בית הדין הורה למשרד הפנים לדון בבקשת העוררים לקבלת מעמד לגופה מבלי לדחותה על הסף בשל העדר דרכונים תקפים, והורה על שחרורם בערבות עד להכרעה בבקשה.