סבינה שמולביץ', עמיתת תכנית העמיתים, עברה על כל 615 החלטות בית הדין שפורסמו באתר בית הדין וערכה פילוח של ההחלטות. מספר סטטיסטיקות מעניינות:

נכון לאפריל 2015 הועלו לאתר 211 החלטות סופיות (לפי דיינים: בן שאול-וייס:32, אזר:35, תם גבאי:42, ברגמן:102).

12 עררים התקבלו/חלקית, ו-108 נדחו. היתר נמחקו (58 מהחלטות המחיקה היו כאשר הסעד התייתר, התקבל, או שהתיק הוחזר לרשות).

ב:50% מהמקרים בהם הערר נדחה/התקבל, נפסקו הוצאות.

במקרים בהם נמחק, רק ב-27% מהמקרים נפסקו הוצאות (ומכאן החיסרון במספר הנמוך של העררים שהתקבלו).

הוצאות לטובת המדינה גבוהות בממוצע פי 1.5.

להפניות ספציפיות ניתן לפנות לנמרוד: nimrod.avigal@hias.org.il