ערר (י-ם) 2051-16 מוחמד נ' משרד הפנים

הערר הוגש, כמו עררים נוספים שדיווחנו עליהם לאחרונה, כנגד חוסר הטיפול הממושך בבקשת המקלט שהגיש העורר, סודני מחבל דארפור. בית הדין קבע כי כיוון שהעורר ממתין כבר שלוש וחצי שנים להכרעה בבקשו; וכאשר משרד הפנים עצמו נתן רישיונות מסוג א/5 לאנשים במצבו שבית הדין קבע שיש לתת להם בשלב זה רישיון מסוג ב/1 וערערו לבית המשפט המחוזי; יש לתת רישיון מסוג א/5 גם לעורר. בית הדין התייחס לכך שהעורר עשה דיון לעצמו ולא התייצב ב'חולות' כפי שנדרש בעבר, ולכן הורה כי הרישיון לא יינתן לו לאלתר, אלא בתוך שלושה חודשים (ככל שבקשתו למקלט לא תוכרע עד אז), וכן פסק הוצאות בסך 3,000 ₪ לטובת העוררים, שיוצגו ע"י עו"ד מיכל פומרנץ.