ערר (י-ם) 3276-18 פלוני נ' רשות האוכלוסין וההגירה (23.7.2018)

העורר הוא אזרח אריתריאה והוא נוצרי פנטקוסטלי, שהגיש בקשת מקלט בשנת 2012, אשר טרם נענתה. פניות של באי כוחו במהלך שנת 2017 לקבל החלטה בבקשת המקלט לא נענו.

בית הדין קבע כי רשות מינהלית מחויבת לקבל החלטות בתוך פרק זמן סביר, וכי פרק זמן של חמש וחצי שנים הוא פרק זמן ממושך על פי כל קנה מידה.

לפיכך, בית הדין הורה למשרד הפנים לתת לעורר רישיון ישיבה מסוג ב/1 לפרק זמן של שלושה שבועות, שבסופו, אם לא תתקבל החלטה בבקשת המקלט, יינתן לו רישיון ישיבה מסוג א/5.