ערר (י-ם) 4087-17 פלוני נ' משרד הפנים (14.8.2018)

בית הדין לעררים (הדיין מנחם פטישיצקי, ערב סיום תפקידו כדיין) דחה ערר של מבקש מקלט אריתריאי, שבקשתו למקלט נדחתה.

בניגוד לפסקי דין קודמים של בית הדין לעררים (שבמועד זה תלוי ועומד ערעור עליהם בבית המשפט המחוזי), בית הדין קבע בהחלטה זו, שהחלטת משרד הפנים שלא להכיר כפליטים במי שערקו או השתמטו משירות צבאי או משירות לאומי ונתפסים בשל כך כמתנגדי המשטר האריתראי, היא סבירה וראויה ומצויה בתוך "המנעד הפרשני" האפשרי, שבמסגרתו, לפי טענת בית הדין, ניתן לפרש את האמנה הבינלאומית בדבר מעמדם של פליטים.

אף על פי שבמסגרת ההליך לא נטענו טענות בנוגע להצדקת מדיניות אי-ההרחקה של אזרחי אריתריאה, בית הדין המליץ לבטל את מדיניות זו "בשל הסבל הרב שנגרם מזה שנים לתושבי ישראל הגרים בסמיכות למסתננים, הפשיעה המשתוללת ברחובות הערים מצדם של המסתננים, אוזלת ידה של המערכת המשפטית בכל הנוגע להעמדתם לדין פלילי ולפי שהפתרונות שנוסו עד כה ('מתקן חולות', מדינה שלישית, חוק הפיקדון ומתווה האו"ם) לא צלחו".

בית הדין אף העביר ביקורת על פסיקתו של בית המשפט העליון בעניין מבקשי מקלט, והגיע למסקנה כי "מדינת ישראל כשלה בדרך טיפולה עד עתה בבעיה זו, בין היתר בשל פסיקות בג"ץ לאורך השנים" ולמסקנה לפיה "נראה כי כל חקיקה עתידית שתבקש להרחיק את המסתננים, תיתקל בחומה הבצורה של בית המשפט העליון שלא תאפשר למדינה לממש את מדיניותה בעניין הזרים, אלא אם כן תחוקק פסקת התגברות".