ערר (ת"א) 2288-16 פלונית נ' משרד הפנים (8.4.2018)

העוררת היא אזרחית אתיופיה שהגישה בקשת מקלט בגין פעילות פוליטית בארגון קינג'יט. על אף שהמראיין ציין כי הבקשה תועבר לידי הוועדה המייעצת, הבקשה נדחתה בסדר דין מקוצר מבלי שעברה לוועדה, בהתאם להמלצת יחידת הטיפול במבקשי מקלט, לפיהם העוררת אינה אמינה ולא הציגה חשש מבוסס היטב לרדיפה. בית הדין קיבל את הערר תוך שציין כי הוא אינו מכריע בשאלות הנוגעות לבקשת המקלט, אלא אך לאופן ניהולו של ההליך. בית הדין קבע כי כיוון שהמראיין שהתרשם מהעוררת באופן ישירה קבע כי יש להעביר את התיק לבחינת הוועדה המייעצת, לא היה מן הראוי "לדלג על שלבים".