שתי החלטות שניתנו החודש עניינן בנוהל הטיפול במי שטוענים כי הם מחוסרי אזרחות.

ערר (י-ם) 3203-17 הוגש כנגד אי-המענה לבקשת העורר כי הרישיון שהיה בידיו טרם הגשת הבקשה (ב/1), יוארך כל עוד הבקשה מטופלת. הערר נמחק כיוון שמשרד הפנים הודיע בינתיים, כי יינתן לעורר רישיון לפי ס' 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל. בצד זאת, בית הדין קבע כי צו הביניים, לפיו לא יינקטו הליכי אכיפה נגד העורר, יעמוד בתוקפו עד 30 יום לאחר ההכרעה בבקשה. הערר הוגש ע"י עו"ד מעין נייזנה.

ערר (י-ם) 2217-16 הוגש כנגד דחיית הבקשה של העורר להכרה בו כמחוסר אזרחות. העורר עמד על הנסיבות בחוף השנהב שהובילו לכך שאנשים במצבו נותרו מחוסרי אזרחות, וכי אין לדחות בקשות מסוג זה רק בשל כניסה שלא כדין. בית הדין דחה את הערר, תוך שקבע כי העורר הציג בעבר טענות סותרות, ולכן עולה חשד לאמינותו. המוקד לפליטים ולמהגרים יערער על פסק הדין. הערר הוגש ע"י עופר אתר.