ערר (ת"א) 1033-19 איסמון נ' משרד הפנים (2.2.2020)

בית הדין לעררים הורה למשרד הפנים לאפשר לעורר, אזרח סיירה לאון, להגיש בקשה למעמד מטעמים הומניטריים אף על פי שאין בידו דרכון.

העורר נכנס לישראל כקטין לא מלווה בשנת 2011 ולמד במערכת החינוך הישראלית. משרד הפנים דחה על הסף את בקשתו למעמד מטעמים הומניטריים, משום שאין בידיו דרכון. זאת אף על פי שעשה מאמצים, באמצעות קונסול הכבוד של סיירה לאון וגורמים אחרים, לקבל תיעוד כאמור.

בית הדין לעררים קיבל ערר שהוגש על ההחלטה לדחות על הסף את הבקשה למעמד, וקבע כי אף על פי שהדרישה בנוהל הרלוונטי להציג דרכון תקף כתנאי להגשת בקשה מטעמים הומניטריים היא סבירה ומחויבת, מוטל על משרד הפנים לחרוג מהוראות הנוהל במקרים מתאימים, וכאשר העורר הוכיח כי לא הצליח להוציא דרכון במאמץ סביר.

בהתאם לכך, בית הדין הורה למשרד הפנים לאפשר הגשת בקשה מעודכנת למעמד אף ללא הצגת דרכון.

הערר הוגש על-ידי ענת מורג מיכאלי ומיכל בלאו אור ממשרד נשיץ, ברנדס אמיר ושות', המייצגות בהליך פרו-בונו במסגרת שיתוף פעולה עם היא"ס.