ערר (י-ם) 3604-18 ד.א. נ' משרד הפנים (7.6.2018)

בית הדין לעררים דחה, מבלי שנדרשה תגובת משרד הפנים, ערר שהגיש אזרח גאנה על ההחלטה לדחות את בקשתו למקלט בישראל.

העורר טען כי לאחר שנערך לינץ' בקצין בצבא גאנה, הוא היה נוכח בזירת הרצח וצולם שם. לטענתו, בהמשך השלטונות החליטו להעמיד לדין את כל מי שהיה נוכח במקום וצולם, ולדבריו עשרות אנשים שהופיעו בסרטון שבו הוא מופיע נעצרו.

משרד הפנים דחה את בקשת המקלט בהליך מקוצר בנימוקים לפיהם העורר נשאר בגאנה חמישה חודשים לאחר האירוע שתיאר ולא אירע לו דבר, הונפק לו דרכון, והוא יצא דרך מעבר גבול מסודר, דבר המוכיח, לשיטת משרד הפנים, כי העורר אינו מבוקש על ידי הרשויות.

בית הדין קבע כי העורר אינו צפוי לרדיפה אלא, לטענתו, להעמדה לדין. בנוסף, בית הדין דחה את טענת העורר לפיה הוא צפוי להיאסר בשל שייכות לקבוצה חברתית מסוימת, כהגדרתה באמנה בדבר מעמדם של פליטים, וכי הקבוצה המדוברת היא מי שצולמו בסרטון בזירת אירוע הלינץ'. בית הדין קבע שבהעדר כל מכנה משותף אחר למעט צילום אקראי, המצולמים אינם קבוצה חברתית מסוימת.

בית הדין הוסיף כי על מנת לבסס טענה לפיה חל על העורר עיקרון אי ההחזרה, הגם שלא חלה עליו האמנה בדבר מעמדם של פליטים, עליו להראות "שלא ייעשה לו משפט צדק, או כי הענישה, אם יימצא שעבר עבירה כלשהי, תהיה לא-אנושית ומופרזת". בית הדין קבע שהעורר לא עמד בנטל זה.