ערר (י-ם) 2658-19 פלוני נ' משרד הפנים (22.10.2019)

בית הדין לעררים דחה את עררו של אזרח ניגריה על החלטת משרד הפנים לדחות את בקשתו למקלט בישראל.

העורר, שנכנס לישראל בשנת 2010 באשרת תייר, הגיש בשנת 2011 בקשה למקלט, שנדחתה. עתירה מינהלית שהגיש נגד ההחלטה נדחתה אף היא, אולם העורר לא יצא מישראל, ובשנת 2018 הגיש בקשה נוספת למקלט, המבוססת על טענת "פליטות במקום" (sur place) ועל הטענה כי מאז שנת 2017 העורר פעיל בארגון IPOB, הנאבק על עצמאות חבל ביאפרה. הבקשה נדחתה על הסף, אולם לאחר הגשת ערר הוסכם שמשרד הפנים יקיים בחינה מחודשת שלה. לאחר הבחינה המחודשת הבקשה למקלט נדחתה, ועל החלטת הדחייה הוגש הערר.

בית הדין לעררים דחה את הערר. בפסק הדין נקבע שאמנם העורר אינו עומד על טענותיו בבקשת המקלט הראשונה שהגיש אלא מבקש מקלט מכוח עילה אחרת, אולם אין להתעלם מממצאי בית המשפט המחוזי בעתירה המינהלית, שהוגשה נגד ההחלטה הראשונה לדחות את בקשתו למקלט, בנוגע לנכונותו של העורר למסור אינפורמציה שגויה כדי לקבל מעמד בישראל.

בית הדין דחה את הטענה, לפיה היה על משרד הפנים לבחון את הבקשה החדשה de novo ולא כבקשה לעיון מחדש על ההחלטה הקודמת לדחות את הבקשה למקלט, וקבע שלא הייתה חובה לקיים לעורר ראיון מחודש.

בית הדין אף ציין שניכר שהעורר ניסה לייצר טענת מקלט חדשה ופעל בחוסר תום לב, ולכן יש לבחון את הבקשה החדשה על פי אמת מידה ראייתית קפדנית. כמו כן צוין שהראיות והפירוט לגבי השתייכות העורר לארגון הן דלות, ולא הוצגו ראיות המלמדות על חשש לרדיפה במדינת מוצאו בשל השתייכות לארגון.