ערר (י-ם) 3334-15, פס"ד מיום 8.2.2017

בית הדין לעררים קיבל ערר שהוגש כנגד ההחלטה לדחות על הסף בקשה הומניטארית שהוגשה על ידי אזרחית אתיופית שבזוגיות עם מבקש מקלט אריתראי. בית הדין הפנה להלכת אסברוק באשר לדחייה על הסף של בקשות הומניטאריות, ועמד על כך שעל הוועדה לשקול הן את העובדה שלבני הזוג ילדים שיושפעו מההחלטה, והן את העובדה שהעוררת עברה התעללות בדרכה לישראל.