ערר 3547-15

העורר הוא אזרח ניגריה שלטענתו, לאחר שסירב לדרישה להחליף את אביו בתור "הרופא הרוחני" כפרו החל לסבול מ"התקפות רוחניות" בשנתו וזאת לאחר שהמלך המקומי אמר לו שאם לא יקבל את התפקיד "שד (או רוח) ייצא נגדו".

בית הדין קבע כי פחדו של העורר הוא פחד סובייקטיבי בלבד, שאינו מבוסס בראיות חיצוניות, וקבע כי מטעם זה העורר אינו עומד בתנאי האמנה בדבר מעמדם של פליטים.