רשות האוכלוסין וההגירה נ' טורה (11.2.2020)

בית הדין לביקורת משמורת (הדיינת לירון קריספין-בוקר) דן בעניינו של מוחזק במשמורת הטוען כי הוא אזרח ניז'ר, אך לטענת רשות האוכלוסין וההגירה לא הוכיח זאת ולכן לא ניתן להרחיקו.

בית הדין קבע כי "נוכח האמור לעיל, הריני לאשר למשרד הפנים להוציא את הפלאפון הנייד של המוחזק מאפסנאות שב"ס ולדלות ממנו את המידע האגור עליו בתקווה שהדבר יקדם את הליך זיהויו והרחקתו", והורה לקיים דיון בעניינו של המוחזק לצורך שקילת שחרורו אם בית הדין יתרשם כי זיהויו הגיע למבוי סתום וכי הרחקתו אינה צפויה בתוך פרק זמן סביר.

רשות האוכלוסין וההגירה נ' באלא (24.2.2020)

בית הדין לביקורת משמורת (הדיינת לירון קריספין-בוקר) דן בעניינו של מוחזק במשמורת הטוען כי הוא אזרח קונגו, ושאין בידיו מסמכים להוכיח זאת.

בית הדין ציין כי "לא ברור מדוע המוחזק לא עבר ראיון זיהוי יסודי ומקיף או מדוע לא נעשו פעילויות חקירה נוספות בעניינו כדי להוכיח את נתינותו (כמו הוצאת הפלאפון שלו על מנת להוציא את פרטי ההתקשרות עם קרוביו). אשר על כן, אורה למשרד הפנים לערוך למוחזק ראיון זיהוי וכל פעילות חקירתית נוספת על מנת לקדם את זיהויו והרחקתו".

בית הדין אף קבע שאם בתוך חודש בית הדין יתרשם כי זיהוי המוחזק או הרחקתו אינם "ברי ביצוע", יורה על שחרורו.

*הערת העורכים: החוק אינו מקנה לבית הדין סמכות להורות על חיפוש בטלפונים ניידים ואינו מקנה סמכות למשרד הפנים לבצע חיפוש כאמור. טלפון סלולרי הוא בגדר "מחשב" לפי חוק המחשבים, תשנ"ה-1995. בהתאם לכך, ובהתאם לסעיף 23א לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, חיפוש בטלפון סלולרי מחייב צו של שופט בית משפט השלום או בית המשפט המחוזי, "המציין במפורש את ההיתר לחדור לחומר מחשב או להפיק פלט, לפי הענין, והמפרט את מטרות החיפוש ותנאיו שייקבעו באופן שלא יפגעו בפרטיותו של אדם מעבר לנדרש" וחייב להיעשות "על-ידי בעל תפקיד המיומן לביצוע פעולות כאמור".