דו"ח של ארגון אמנסטי "בין שמים לארץ" מתאר את הרדיפה הדתית שחוות קבוצות שונות באריתריאה, ואת היעדר חופש הדת במדינה.